فیزتک تقدیم به جامعه علمی ایران وبلاگ اشعه ایکس حاصل پایان نامه ی کارشناسی بنده می باشد؛ از آنجا که کار بنده ترجمه سه فصل از یک مجموعه کم نظیر در مورد تاریخچه ی اشعه ایکس بود پایه ی مطالب این وبلاگ را این سه فصل تشکیل می دهند. یا حق http://xray.mihanblog.com 2019-08-23T21:28:27+01:00 text/html 2019-04-28T07:32:59+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان پل ماکارونی http://xray.mihanblog.com/post/237 &nbsp;&nbsp;<div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/PastaBridgeV2.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/graphicloads/filetype/256/pdf-icon.png" alt="" width="80" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/PastaBridgeV2.pdf" target="_blank" title="">سایز کاغذ A3</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000">Print option: Actual Size</font></div><div align="center"><br></div><div align="center">برای جلوگیری از تفاوت در دو سمت کار، از یک الگو استفاده کنید، <br></div><div align="center">و یا دو الگو را با تنظیمات کاملاً یکسان چاپ کنید و اندازه ها را با خط کش بررسی کنید.</div><div align="center"><br></div><div align="center">اندازه قطعه ای که برای اتصال دو طرف استفاده می کنید، حداکثر 70 میلی متر باشد.</div><div align="center">پهنای عرشه پل حداکثر 75 میلی متر</div><div align="center"><br></div><div align="center">کاغذ پوستی حداقل 2 عدد قطع A3 تهیه کنید</div><div align="center"><br></div><div align="center"><font color="#FF0000">برای اینکه قطعات به طور موقت روی کاغذ پوستی ثابت بمانند بهتر است از چسب ماتیکی استفاده کنید</font></div><div align="center"><font color="#FF0000">آن هم به صورت نقطه ای، برای قطعات بلندتر در دو نقطه و برای قطعات کوچک در یک نقطه روی کاغذ چسب بمالید.</font></div><br> text/html 2019-04-24T12:24:43+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان ربات های نرم http://xray.mihanblog.com/post/238 <div><font size="2"><b>ربات های ساخته شده با پرینتر سه بعدی می توانند از کسانی که در سنین طلایی هستند مراقبت کنند</b></font></div><div><br></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="https://www.sciencedaily.com/images/2019/04/190408123233_1_900x600.jpg" alt="فرایند طراحی ربات های نرم" width="597" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> جمعیت سالخورده جهان در حال افزایش است. تعداد افراد مسن تر - کسانی که سن 60 سال یا بیشتر دارند - تا سال 2050 بیش از دو برابر افزایش می یابد و سریع تر از همه گروه های سنی جوان تر در سراسر جهان رشد می کند.</font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br>این روند با افزایش تقاضا برای مراقبان 24 ساعته، نه تنها در بیمارستان ها یا خانه های سالمندان، بلکه در خانه ها و آپارتمان های شخصی نیز می شود.<br></font> text/html 2019-04-08T06:07:25+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان قانون هوک http://xray.mihanblog.com/post/236 <div id="18819501552"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/J5gkO/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2019-03-13T08:29:06+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان موشک کاغذی بسازید | رکورد بیشترین مسافت طی شده http://xray.mihanblog.com/post/235 <div id="15524657201652041"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/16fSn?data[rnddiv]=15524657201652041&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-25T13:49:58+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان بسازید | هواپیما با استفاده از وسایل دور ریختنی http://xray.mihanblog.com/post/217 <div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">با استفاده از مواد دوریختنی یک هواپیما بسازید</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">وسایل لازم:</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">1. بطری نوشابه</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">2. موتور الکتریکی (آرمیچر)<br>3. کلید روشن/خاموش<br>4. باتری 9 ولتی و رابط آن</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">5. پروانه (ملخ) اسباب بازی</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4">6. مقوا</font></font></div><div><font face="Mihan-Nassim"><font size="4"><br></font></font></div><div id="15511027451893608"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/f8PRO?data[rnddiv]=15511027451893608&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-25T13:24:30+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان بسازید | ربات قورباغه http://xray.mihanblog.com/post/216 <div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">با وسایل دور ریختنی یک ربات قورباغه بسازید.</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">وسایل لازم: <br></font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">1. مقوا</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">2. موتور الکتریکی DC</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">3. چوب بستنی</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">4. کش پول</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">5. چوب کباب حسینی</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">6. کلید روشن/خاموش</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4">7. باتری 9ولت و رابط باتری</font></font></div><div><font face="Mihan-Koodak"><font size="4"><br></font></font></div><div id="15511010429108957"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/Vyqbv?data[rnddiv]=15511010429108957&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-24T06:51:53+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان علوم، پایه ششم، فتوسنتز | فیزتک http://xray.mihanblog.com/post/215 <div align="center"><font size="3">فتوسنتز</font></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div><div id="15509962613154542"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/fGrhK/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div align="center"><font size="3"><br></font></div> text/html 2019-02-14T09:00:24+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان مقایسه ابعاد جهان شناخته شده http://xray.mihanblog.com/post/88 <div id="15501351601885862"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/0VdJr?data[rnddiv]=15501351601885862&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-02-02T09:53:24+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان اجزاء میکروسکوپ http://xray.mihanblog.com/post/135 <div id="15491012504145696"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/NQKIw?data[rnddiv]=15491012504145696&amp;data[responsive]=yes"></script></div> text/html 2019-01-28T11:48:40+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان سازوکار قفل های معمولی http://xray.mihanblog.com/post/134 <div id="15486763308541895"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/HLIJs/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><br><div id="15486763493708847"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/G7IzM/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div><div><br></div><div>در فیلم زیر یک نمونه قفل ساده را که می توانید به راحتی بسازید ملاحظه می کنید</div> text/html 2019-01-20T19:29:08+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان هلی کوپتر MDF http://xray.mihanblog.com/post/133 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/LaserCut/heli_01.jpg" alt="هلی کوپتر برش لیزر Laser Cut" width="570"></div><div><br></div><div><div> <font size="3">هلی کوپتر اجرا شده با ام دی اف 3 میل</font></div><div><font size="3">با بال های آزاد و قابل چرخش</font></div><div><font size="3">طول 30 سانتی متر<br></font></div><div><font size="3">رنگ اَفرا</font></div></div> text/html 2019-01-07T13:10:50+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان پودمان طراحی و ساخت ماکت http://xray.mihanblog.com/post/131 <div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Scale_model_Home/Scale_Model_of_Home_phystech.ir.pdf" target="_blank" title=""><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/graphicloads/filetype/256/pdf-icon.png" alt="" width="80" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Scale_model_Home/Scale_Model_of_Home_phystech.ir.pdf" target="_blank" title="">دانلود فایل گسترده</a></div><div align="center"><br></div><div align="center"><table style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;font-family:tahoma,arial,helvetica,sans-serif;font-size:11;width: 70%;" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Warning_sign.png" alt="اخطار دقت کنید مراقب باشید" ص="" width="70" vspace="0" hspace="0" border="0" align=""></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;"><font size="2">دقت کنید که کاغذ یا مقوایی که انتخاب می کنید <br>به راحتی <font color="#FF0000">قابل رنگ آمیزی </font>باشد!<br></font></td></tr></tbody></table></div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Report01_phystech.ir.pdf" target="_blank" title="گزارش کار"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/reporting_analytics.png" alt="گزارش کار" width="120"> فایل گزارش</a></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/Scale_model_Home/Scale_Model_of_Home_phystech.ir.png" alt="ماکت خانه" width="600" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><br> text/html 2018-12-29T07:19:53+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان ساخت ماکت لانه پرنده http://xray.mihanblog.com/post/125 <div align="center"><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/NestAssemble.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/NestAssemble.png" class="transparent"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/nest.png" alt="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/nest.png" class="transparent" width="300"></div><div align="center"><br></div><br></div> text/html 2018-12-17T14:28:23+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان طرح جابر | لینک های مفید http://xray.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><font size="4" face="Mihan-Iransans">نهمین دوره جشنواره جابر بن حیان (سال تحصیلی 98-97)</font><br></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/98">راهنمای والدین<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Jaber95/ResearchSteps.jpg" alt="سه گام اصلی پژوهش" width="250" vspace="0" hspace="0" border="0" align="left"></a></font></div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/99">موضوعات پیشنهادی جشنواره علمی جابر بن حیان</a><br><a href="http://phystech.ir/post/100">جمع آوری، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/101">تحقیق، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/102">مدل، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/103">نمایش علمی، طرح جابر، تابلو</a><br><a href="http://phystech.ir/post/104">طراحی و ساخت، طرح جابر، گزارش کتبی</a><br><a href="http://phystech.ir/post/105">آزمایش، طرح جابر، گزارش کتبی</a><br><a href="http://phystech.ir/post/106">سوالات داوری و دفاعیه پروژه آزمایش</a><br><a href="http://phystech.ir/post/107">سوالات داوری و دفاعیه طراحی و ساخت</a><br><a href="http://phystech.ir/post/108">سوالات داوری و دفاعیه مدل، نمایش و تحقیق</a><br></font><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><a href="http://phystech.ir/post/110">دفتر کارنما</a><br></font></div><div><br></div><div><br> </div><div><font size="2">#نقش_ها <br></font></div><div><br><font size="2"> <br>دفتر یادداشت دستنویس دانش آموز<br><br>#انتخاب پروژه با توجه به علاقه و امکانات&nbsp; توسط دانش آموز<br><br>#انجام پروژه توسط دانش آموز<br><br>تکمیل #تابلو نمایش دانش آموز البته با کمک اولیا و نظارت معلم <br><br>#معلم راهنما و تسهیل گر <br><br>#اولیا پشتیبان و مهیا کردن وسایل و فراهم نمودن مقدمات مشاهده یا جمع آوری اطلاعات <br><br>قرار است دانش آموزان مهارت دانشمند شدن بیاموزند✅<br>نه صرفا با یک کار آماده فقط شرکت کننده باشند⛔️ </font></div> text/html 2018-12-15T14:50:37+01:00 xray.mihanblog.com پهلوان گسترش احجام ساده http://xray.mihanblog.com/post/94 <div align="center"> گسترش پایه ای است برای ساختن حجم</div><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://www.math-salamanders.com/geometry-nets.html" target="_blank" title="گسترش حجم سایت سمندر"><img src="https://www.math-salamanders.com/image-files/sally-cuboid-yellow.gif.pagespeed.ce.pxTFn4OJvo.gif" alt="https://www.math-salamanders.com/image-files/sally-cuboid-yellow.gif.pagespeed.ce.pxTFn4OJvo.gif" class="transparent"></a></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/nets_of_solids.png" alt="گسترش احجام ساده" width="600"></div><div align="right"><a href="http://chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/130/096-120-C487-6.pdf" target="_blank" title="گسترش حجم های ساده">PDF</a> گسترش احجام ساده<br><a href="http://www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/91-92/130/121-141-C487-6.pdf" target="" title="گسترش حجم های متقاطع">PDF</a> گسترش احجام متقاطع</div><div align="right"><br></div><div align="center">یازده روش گسترش مکعب</div><div align="right"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/475/1424969/Nets_of_Solids/volume_of_a_cube_phystech_ir.gif" alt="گسترش مکعب" width="600" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div>